Login Password Access Denie
Untitled Document
 


แบบฟอร์ม
แบบรับรองการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ
แบบฟอร์ม หนังสือขออนุมัติจัดประกวด
1_หนังสือ ขออนุมัติ / และเบิกจ่ายค่าอาหารฯ (จัดในคณะฯ)
2_หนังสือขออนุมัติและยืมเงินทดรองจ่าย (จัดในคณะฯ)
3_หนังสือขออนุมัติและยืมเงินทดรองจ่าย (จัดนอกคณะฯ)
2_หนังสือเบิกจ่ายโครงการ (จัดในคณะฯ)
3_หนังสือเบิกจ่ายโครงการ (จัดนอกคณะฯ)
4_หนังสือขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร
4_หนังสือส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
ขอให้ดำเนินการขออนุมัติโครงการไปยังอธิการบดี
ขออุธรณ์โครงการ
ขออนุมัติบรรจุโครงการเข้าในแผน (ระหว่างปีงบประมาณ)
ขออนุมัติปรับแผนโครงการ
ขออนุมัติปรับรายจ่ายโครงการ
แบบแจ้งข้อมูลจ่ายค่าตอบแทน (สำหรับวิทยากรกรอกข้อมูล)
แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
ใบสมัครร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ระเบียบ/ เกณฑ์
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (863/2560)
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายในคณะแพทยศาสตร์ (รวมถึงศูนย์หัวใจสิริกิติ์)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการดำเนินงานโครงการ มข.
สรุประเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ปรับอัตราใหม่) ปี 2556
ระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากร
ถาม-ตอบข้อหารือเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากร
ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการและส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ในคณะแพทยศาสตร์)
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 151/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม คณะแพทยศาสตร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ประกาศ มข. (422/2558) เรื่อง การให้บริการจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรง
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 237/2557) เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพรับจ้างเหมาบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กับคณะแพทยศาสตร์
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2554
จำนวนเงินงบจัดเลี้ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


รายชื่อผู้ประกอบการบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
[ร้านค้าบริการ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม]
ครัวนันทนา (ครัวคุณติ๊ก)
เฉลิมศักดิ์ (ร้านข้าวหอม)
พัชรี อ้วนมะโฮง
ร้านคุณเล็ก
หจก ทริปเปิ้ล อาร์ 2010
โคเมะ อาหารญี่ปุ่น
ก๋วยเตี๋ยว ดู๋ดี๋ (ไลฟ์สไตล์)
แบล็ค แคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
แม่ติ๋มเลิศรส
ร้านบ้านแป๋ม
ร้านสามแม่ครัวโดยคุณสุพรทิพย์
ร้าน กาญจนา นามมา
ครัวแล้วแต่ก้อง
ร้านคุณฮะ
ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์
[ร้านค้าบริการเฉพาะ อาหาร]
น้อยครัวประยุกต์
ร้านทุเรียน (ศูนย์อาหารหนองแวง)
ร้านจีนกะจ๊าบ
คุณอู๋อาหารกล่อง
ร้านหน้าไม้
ภัสสร ผัดไท หอยทอด
เจ๊มุกสูตรเทวดา
ร้านครัวอินเตอร์
ร้านขจรโภชนา
เดอะสวีทแกเลอรี่
ตีท้ายครัว (ปักษ์ใต้ ศูนย์อาหารหนองแวง)
ครัวศรีสยาม
[ร้านค้าบริการเฉพาะอาหารว่างและเครื่องดื่ม]
ครัวขนม อาจารย์ Karen
ร้านผลไม้ ลุงและป้า
ร้าน JOB COFFEE
ร้าน คอฟฟี่คอร์เนอร์
สมพร โพนยงค์
บ้านผลไม้
Aree Cake (กังสดาร)
คอฟฟี่ฮัท
โคโค่คาเฟ่
Nude Juice Bar
คอฟฟี่ แอนด์ เบรค
พลวัต สิทธิวงษา
นันธิญา เบเกอรี่
ร้านกาแฟป้าสุ (ศูนย์อาหารหนองแวง)
รายชื่อ ผู้ประกอบการรับจ้างเหมาบริการรถยนต์
[ประเภทรถตู้]
นางสุกัญญา ศรีมันตะ_ฮร 7416 กรุงเทพฯ
นางสุกัญญา ศรีมันตะ_30-0567 ขอนแก่น
นายพยุงศักดิ์ วรรณสิทธิ์_30-0540 ขอนแก่น
นายจิระเดช สุวัฒน์ศรีสกุล_36-0041 ขอนแก่น
นายโกวิทย์ ถาดวิจิตร_30-0526 ขอนแก่น
นายโกวิทย์ ถาดวิจิตร_ฮม 8638 กรุงเทพฯ
นางสาวธัญรดา ศรีเศรษฐา_นข 6328 ขอนแก่น
นายวิเชียร ปิตตายัง_36-0003 อำนาจเจริญ
นางธัญญารัตน์ ธนูรัตน์_30-0560 ขอนแก่น
นายปรินทร ศรีทอง_36-0027 ขอนแก่น
หจก. ซี อาร์ เอกซ์เพรส_30-0481 ขอนแก่น
นายไพบูลย์ จันทะวงศ์_30-0046 ขอนแก่น
หจก. ขอนแก่น ไทยไทยวุฒิภัทร_30-0511 ขอนแก่น
หจก. ขอนแก่น ไทยไทยวุฒิภัทร_นข 7606 ขอนแก่น
หจก. ขอนแก่น ไทยไทยวุฒิภัทร_ฮล 3143 ขอนแก่น
หจก. ขอนแก่น ไทยไทยวุฒิภัทร_ก-2499 ขอนแก่น
นางวรรณา ซ้ายเส_36-0007 ขอนแก่น
บริษัท เจ.เจ.เมืองไทย ทรานสปอร์ต จำกัด_30-0460 ขอนแก่น
บริษัท เจ.เจ.เมืองไทย ทรานสปอร์ต จำกัด_30-1521 ขอนแก่น

  Best view in Internet Explorer, Screen Resolution 1024 by 768 pixels. Color quality 32 bit.
Copyright © 2006. Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Allright Reserve.