Login Password Access Denie
Untitled Document
 


แบบฟอร์ม
แบบรับรองการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ
แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและโครงการ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเพื่อรองรับงานประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขอให้ดำเนินการขออนุมัติโครงการไปยังอธิการบดี
ขออุธรณ์โครงการ
ขออนุมัติบรรจุโครงการเข้าในแผน (ระหว่างปีงบประมาณ)
ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณโครงการ
ขออนุมัติปรับงบประมาณรายจ่ายโครงการ
1_หนังสือ ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าอาหารฯ (จัดในคณะฯ)
2_หนังสือขออนุมัติและยืมเงินทดรองจ่าย (จัดในคณะฯ)
3_หนังสือขออนุมัติและยืมเงินทดรองจ่าย (จัดนอกคณะฯ)
2_หนังสือเบิกจ่ายโครงการ (จัดในคณะฯ)
3_หนังสือเบิกจ่ายโครงการ (จัดนอกคณะฯ)
4_หนังสือขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร
4_หนังสือส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
แบบฟอร์มสัญญายืมเงินและแผนการยืมเงิน
ใบสมัครร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
แบบฟอร์ม หนังสือขออนุมัติจัดประกวด
ระเบียบ/ เกณฑ์
ประกาศ มข. ที่ 837/2557 เรื่อง เชิญชวนผู้มีอาชีพยื่นคำขอรับการคัดเลือกขึ้นทะเบียนประกอบการกับ มข
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1880/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการดำเนินงานโครงการ มข.
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุประเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ปรับอัตราใหม่) ปี 2556
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2554
ระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากร
ถาม-ตอบข้อหารือเกี่ยวกับค่าตอบแทนวิทยากร
ขั้นตอนการขออนุมัติหลักการและส่งเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ในคณะแพทยศาสตร์)
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 151/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม คณะแพทยศาสตร์และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ประกาศ มข. (422/2558) เรื่อง การให้บริการจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรง
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 127/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 237/2557) เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพรับจ้างเหมาบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กับคณะแพทยศาสตร์


รายชื่อผู้ประกอบการบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
[ร้านค้าบริการ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม]
คาเฟ่มุ้งมิ้ง by เหมี่ยวเบเกอรี่ (ปี 2561)
แคนดี้ คิตเช่น (ปี 2561)
น้องขนมไทย (ปี 2561)
ครัวนันทนา (ครัวคุณติ๊ก)
เฉลิมศักดิ์ (ร้านข้าวหอม)
พัชรี อ้วนมะโฮง
ร้านคุณเล็ก
หจก ทริปเปิ้ล อาร์ 2010
โคเมะ อาหารญี่ปุ่น
ก๋วยเตี๋ยว ดู๋ดี๋ (ไลฟ์สไตล์)
แบล็ค แคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด
แม่ติ๋มเลิศรส
ร้านบ้านแป๋ม
ร้านสามแม่ครัวโดยคุณสุพรทิพย์
ร้าน กาญจนา นามมา
ครัวแล้วแต่ก้อง
ร้านคุณฮะ
ขอนแก่นเจริญทาวเวอร์
[ร้านค้าบริการเฉพาะ อาหาร]
สมายล์ ริมบึงหนองโคตร (ปี 2561)
น้อยครัวประยุกต์
ร้านทุเรียน (ศูนย์อาหารหนองแวง)
ร้านจีนกะจ๊าบ
คุณอู๋อาหารกล่อง
ร้านหน้าไม้
ภัสสร ผัดไท หอยทอด
เจ๊มุกสูตรเทวดา
ร้านครัวอินเตอร์
ร้านขจรโภชนา
เดอะสวีทแกเลอรี่
ตีท้ายครัว (ปักษ์ใต้ ศูนย์อาหารหนองแวง)
ครัวศรีสยาม
จีระภา มูรา (ปี 2561)
[ร้านค้าบริการเฉพาะอาหารว่างและเครื่องดื่ม]
ขอนแก่น เทสตี้ ช็อคโกแลต (ปี 2561)
ครัวขนม อาจารย์ Karen
ร้านผลไม้ ลุงและป้า
ร้าน JOB COFFEE
ร้าน คอฟฟี่คอร์เนอร์
สมพร โพนยงค์
บ้านผลไม้
Aree Cake (กังสดาร)
คอฟฟี่ฮัท
โคโค่คาเฟ่
Nude Juice Bar
คอฟฟี่ แอนด์ เบรค
พลวัต สิทธิวงษา
นันธิญา เบเกอรี่
ร้านกาแฟป้าสุ (ศูนย์อาหารหนองแวง)
รายชื่อ ผู้ประกอบการรับจ้างเหมาบริการรถยนต์

  Best view in Internet Explorer, Screen Resolution 1024 by 768 pixels. Color quality 32 bit.
Copyright © 2006. Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Allright Reserve.