ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Username    Password  
      เข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ มข.
Untitled Document
    หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา ตารางเวร
 • หน้าหลัก
 • Untitled Document
  Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ลำดับ เรื่อง รายละเอียด โดย File
  1 แนวทางการปฎิบัติเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามเกณฑ์ข้อ4 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1152/2549 อาจารย์ทุกท่านโปรดสนใจตามไฟล์ที่แนบ กมลพร
  2 เรียน อาจารย์ทุกท่านเพื่อโปรดสนใจ ขอแจ้งระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง"ขั้นตอนการเตรียมข้อเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" (อ่านได้ตามไฟล์ที่แนบค่ะ) sarinya
  3 เรียน อาจารย์ทุกท่านเพื่อโปรดทราบ สรุปสัมมนาภาควิชานอกสถานที่ 2554-2555 ณ วรัญญารีสอร์ท ภูเรือ จ.เลย วันที่ 25-26 ก.พ. 55 ค่ะ (รายละเอียดการสรุปสัมมนาอ่านได้ตามไฟล์ที่แนบมาค่ะ) sarinya
  4 เรียน อาจารย์ทุกท่านเพื่อโปรดทราบ ขอแจ้งเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผุ้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม โดยสามารถ Dowload รายละเอียดเกียวกัยเกณฑ์ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของแพทยสภา http://www.tmc.or.th/page_notice_03022012.php ค่ะ sarinya -
  5 เรียน อาจารย์ทุกท่านเพื่อโปรดทราบ ขอส่งแนวทางการปฏิบัติงานของวิสัญญีในห้องผ่าตัด (ตึก สว.) เพิ่มเติม (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบค่ะ) sarinya
  6 เรียน อาจารย์ทุกท่านเพื่อโปรดทราบ ขอแจ้งแนวปฏิบัติการรับปรึกษาผู้ป่วยบาดเจ็บทางมือ (เอกสารตามไฟล์ที่แนบค่ะ) sarinya
  7 เรียน อาจารย์ทุกท่านเพื่อโปรดทราบ ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการลาศึกษาต่อของแพทย์ประจำบ้าน ค่ะ (อ่านเอกสารได้ตามไฟล์ที่แนบค่ะ) sarinya
  หน้าที่ : 1
  [1-7] จากทั้งหมด 7
  Copyrights © Allright Reserved. Department of Orthopedic. Faculty of Medicine. Khon Kaen University. Thailand
  Tel. 0-4334-8398 Fax. 0-4334-8398 E-mail : mdcli10@kku.ac.th, ortho.kku@gmail.com