หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเตรียมเสมียร์และการควบคุมคุณภาพการตรวจเชื้อวัณโรค

นายประจวบ ชัยมณี
รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
กล่าวเปิดการอบรม
         วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00-16.30 น. หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมเสมียร์และการควบคุมคุณภาพการตรวจเชื้อวัณโรค ณ ห้องประชุมงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ชั้น 5 อาคาร สว.1 (ตึก19ชั้น) โดยการอบรมในช่วงเช้าเป็นการอบรมภาคทฤษฎีส่วนในช่วงบ่ายเป็นการอบรมภาคปฏิบัติ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณเสรี สิงห์ทอง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ จาก สคร.6 มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน
 
  

นายเสรี สิงห์ทอง
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
วิทยากร
  

บรรยากาศการอบรมภาคทฤษฎีในช่วงเช้า
 

ชมการสาธิตอย่างตั้งอกตั้งใจ...

ทำเป็นตัวอย่างให้น้องๆดู
  

หนูเข้าอบรมทั้ง 2 ช่วงค่ะ...
 

มุ่งมั่นฝึกอ่านสไลด์ในภาคปฏิบัติ
     
รายงานข่าวโดย สุชาติ ยูระทัย
ภาพข่าวโดย
สุชาติ ยูระทัย
ทีมข่าว..mdlabnews
28 ก.พ. 2553