ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
จัดประชุมวิชาการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
   
  ประกาศข่าว โดย สุชาติ ยูระทัย
ทีมข่าว..mdlabnews
7 พ.ย. 2560