เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพิมายเข้าเยี่ยมชมและดูงานที่หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก

นายประจวบ ชัยมณี
รักษาการหัวหน้างานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
กล่าวต้อนรับและบรรยายแนะนำหน่วยงาน
         
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 9.00-16.30 น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
         1. คุณวีรนุช สินสวัสดิ์
         2. คุณพิริยาภรณ์ เชื้อเวียง
         3. คุณกัญจน์ชุติมา คุปวุฒินันท์
ได้เข้าเยี่ยมชมและดูงานที่หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก โดยมีทีมผู้บริหารของงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร์ให้การต้อนรับและแนะนำหน่วยงาน ณ. ห้องประชุมงานฯ ชั้น 5 อาคาร สว.1 หลังจากนั้นจึงเข้าเยี่ยมชมและศึกษาระบบงาน ของหน่วยจุลชีววิทยาคลินิก จนกระทั่งเวลา 16.30 น จึงเดินทางกลับ
 
  

คณะผู้เยี่ยมชมจาก รพ. พิมาย
  

   
     
รายงานข่าวโดย สุชาติ ยูระทัย
ภาพข่าวโดย
สุชาติ ยูระทัย
ทีมข่าว..mdlabnews
23 เม.ย. 2555