งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในโครงการ "แล็บศรีนครินทร์ ช่วยน้ำท่วมขอนแก่น"

         ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมทั้งในจังหวัดขอนแก่น พี่น้องชาวไทยต่างประสบชะตากรรมที่หนักหน่วง ส่วนผู้ที่ยังปลอดภัยและมีกำลังพอที่จะช่วยเหลือกันได้ ต่างก็ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวไทยที่ประสบชะตากรรมครั้งใหญ่นี้ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุน โดยจัดทำกล่องรับบริจาคที่ห้องเจาะเลือดและที่งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ชั้น 5 อาคาร สว.1 ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 2554 ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นเงินสดและเสบียงอาหาร ทั้งจากบุคลากรของงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรและผู้ที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมมูลค่าประมาณ 13,000 บาท
         จากเงินบริจาคของท่านทั้งหลาย งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรได้นำไปจัดซื้อเสบียงอาหารต่างๆได้แก่ ข้าวสาร น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำปลา เป็นต้น และได้นำไปบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์อพยพ 4 จุดได้แก่ ที่ศูนย์อพยพบ้านห้วยชัน 2 จุด ที่ศูนย์อพยพบ้านนาเพียง 1 จุด และที่ศูนย์อพยพโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น (บ้านโคกสี) 1 จุด โดยเริ่มออกเดินทางเพื่อนำสิ่งของไปบริจาค จากหน้าอาคารสว.1 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554 เวลา 9.30 น. สิ้นสุดกิจกรรม เวลา 13.00 น. ของวันเดียวกัน
         งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญโดยถ้วนหน้ากันเทอญ...สาธุ...
  
 
สภาพน้ำท่วมบริเวณบ้านห้วยชัน บ้านนาเพียงและบ้านโคกท่า ณ วันที่ 19 ต.ค. 2554
 
ออกเดินทาง วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2554 เวลา 9.30 น. หน้าอาคาร สว.1
 
รวมภาพกิจกรรมนำสิ่งของไปบริจาคที่ศูนย์อพยพบ้านห้วยชัน จำนวน 2 จุด โดยมีผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชุมชนรับมอบ
 
รวมภาพกิจกรรมนำสิ่งของไปบริจาคที่ศูนย์อพยพบ้านนาเพียง โดยมีผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนชุมชนรับมอบ
 
รวมภาพกิจกรรมนำสิ่งของไปบริจาคที่ศูนย์อพยพโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น (บ้านโคกสี) โดยมีตัวแทนของศูนย์อพยพรับมอบ
รายงานข่าวโดย สุชาติ ยูระทัย
ภาพข่าวโดย
สุชาติ ยูระทัย
ทีมข่าว..mdlabnews
25 ต.ค. 2554