:: รายละเอียดห้องประชุมทั้งหมด ::

ห้องประชุม 1 (5102) จำนวน 54 ที่นั่ง


สถานที่ตั้ง : 
ชั้น 1 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
จำนวนที่นั่ง : 
54
ผู้ดูแล : 
นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ
หน่วยงาน : 
ฝ่ายวิจัย
เบอร์โทรศัพท์ : 
63355
หมายเหตุ : 
-

ห้องประชุม 2 (5203) จำนวน 15 ที่นั่ง


สถานที่ตั้ง : 
ชั้น 2 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
จำนวนที่นั่ง : 
15
ผู้ดูแล : 
นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ
หน่วยงาน : 
ฝ่ายวิจัย
เบอร์โทรศัพท์ : 
63355
หมายเหตุ : 
-

ห้องประชุม 3A (5310) จำนวน 37 ที่นั่ง


สถานที่ตั้ง : 
ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
จำนวนที่นั่ง : 
37
ผู้ดูแล : 
นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ
หน่วยงาน : 
ฝ่ายวิจัย
เบอร์โทรศัพท์ : 
63355
หมายเหตุ : 

ห้องประชุม 3B (5311) จำนวน 48 ที่นั่ง


สถานที่ตั้ง : 
ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
จำนวนที่นั่ง : 
48
ผู้ดูแล : 
นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ
หน่วยงาน : 
ฝ่ายวิจัย
เบอร์โทรศัพท์ : 
63355
หมายเหตุ : 

ห้องประชุม 3C (5314) จำนวน 62 ที่นั่ง


สถานที่ตั้ง : 
ชั้น 3 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์
จำนวนที่นั่ง : 
62
ผู้ดูแล : 
นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ
หน่วยงาน : 
ฝ่ายวิจัย
เบอร์โทรศัพท์ : 
63355
หมายเหตุ : 
-