Username Registerการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561

By admin admin Date 2018-06-20 12:27:50


 


 

การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561

 

ณ ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ปรีคลินิก ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Downloads  ตาราง Pre-Congress วันที่ 7 สิงหาคม 2561

Congress วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Tel : 0-4336-3438, 0-4336-3476
Fax : 0-4336-3432
Mail : md047@kku.ac.th
http://202.28.95.4/acadmdkku/